Právě vyšlo

Česká tomistická psychologie
Milan Nakonečný, Tomáš Machula, Jan Samohýl
Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskur...
23.4.2012
1444 kB textu
802 stran*
4 obrázky
249 Kč
Tvořivá síla strachu
Václav Prokopius, Petr Šulista
Cílem autorů je ukázat na konkrétních výpovědích a literárních příkladech, jak strach dokázal a dokáže pomoci lidem v těžkých životních situacích, v ohrožení života, při výkonu odpovědného povolání, ale i při běžných každodenních činnostech.
16.12.2011
194 kB textu
108 stran*
100 Kč
Umění: a k čemu?
Antonín Mokrejš
Úvod do filosofie umění v pojetí moderní pohusserlovské fenomenologie, kdy je filosofie chápána jako racionální myšlení a tázání, založené na výsledcích celého terénu zkušenosti...
28.11.2011
327 kB textu
182 stran*
75 Kč
Člověk a jeho postavení ve světě
Jan Poněšický
Současný proces globalizace otvírá i nabízí nejrůznější alternativní způsoby bytí, spolužití, uvažování i politického jednání. Postmoderní postoj znamená nic nehodnotit coby správnější, pravdivější či morálnější.
26.9.2011
602 kB textu
334 stran*
4 obrázky
150 Kč
Husserl a otázka „Co je normální?“
Antonín Mokrejš
Edmund Husserl, zakladatel moderní fenomenologie, svým filosofickým dílem otevřel cestu pro určující směry a klíčové osobnosti duchovního a myšlenkového vývoje dvacátého a jedenadvacátého století.
19.9.2011
128 kB textu
71 stran*
25 Kč
Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky
Stanislav Sousedík
V české literatuře máme dnes již více prací pojednávajících o problematice hermeneutiky. Zakládají se na myšlenkovém odkazu H.-G. Gadamera a M. Heideggera.
4.5.2011
270 kB textu
150 stran*
64 Kč
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
Zbyněk Vybíral
Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře.
1.12.2010
396 kB textu
220 stran*
10 obrázků
125 Kč
Filosofická antropologie
Jan Sokol
Jedinečnost našeho lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky, na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď...
1.12.2010
704 kB textu
391 stran*
159 Kč
Člověk a náboženství
Jan Sokol
Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novověku i postmoderně.
1.12.2010
650 kB textu
361 stran*
159 Kč
Duchovní ráz naší doby
Antonín Mokrejš
Studie Antonína Mokrejše "Duchovní ráz naší doby" vyvolává ve čtenářích celou řadu znepokojujících otázek, jež vyplývají z autorovy reflexe dějinné situace, v níž žijeme. Jde nepochybně o originální publikaci, která se do hloubky jdoucí analýzou s...
17.11.2010
399 kB textu
222 stran*
124 Kč
12


* strany přibližně odpovídají počtu stran v tištěné knize o rozmětu 14x20 cmElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin