Právě vyšlo

Česká tomistická psychologie
Milan Nakonečný, Tomáš Machula, Jan Samohýl
Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborné literatuře dnes velmi vzácným, nicméně závažným, jehož aktuálnost se již rýsuje zejména na pozadí současného diskur...
23.4.2012
1444 kB textu
802 stran*
4 obrázky
249 Kč
Tvořivá síla strachu
Václav Prokopius, Petr Šulista
Cílem autorů je ukázat na konkrétních výpovědích a literárních příkladech, jak strach dokázal a dokáže pomoci lidem v těžkých životních situacích, v ohrožení života, při výkonu odpovědného povolání, ale i při běžných každodenních činnostech.
16.12.2011
194 kB textu
108 stran*
100 Kč
Životní krize, zažít a povstat
Petr Man
Životní krizí projde každý z nás. Někdy i opakovaně. Co ale podstatné je - životní krizi přežít a vyjít z této etapy posílen. Kniha předkládá ve formě čtivých debat mudrce a člověka v životní krizi celou řadu rad a doporučení...
9.12.2011
291 kB textu
162 stran*
1 obrázek
77 Kč
Umění: a k čemu?
Antonín Mokrejš
Úvod do filosofie umění v pojetí moderní pohusserlovské fenomenologie, kdy je filosofie chápána jako racionální myšlení a tázání, založené na výsledcích celého terénu zkušenosti...
28.11.2011
327 kB textu
182 stran*
75 Kč
Člověk a jeho postavení ve světě
Jan Poněšický
Současný proces globalizace otvírá i nabízí nejrůznější alternativní způsoby bytí, spolužití, uvažování i politického jednání. Postmoderní postoj znamená nic nehodnotit coby správnější, pravdivější či morálnější.
26.9.2011
602 kB textu
334 stran*
4 obrázky
150 Kč
Husserl a otázka „Co je normální?“
Antonín Mokrejš
Edmund Husserl, zakladatel moderní fenomenologie, svým filosofickým dílem otevřel cestu pro určující směry a klíčové osobnosti duchovního a myšlenkového vývoje dvacátého a jedenadvacátého století.
19.9.2011
128 kB textu
71 stran*
25 Kč
Židovské svátky
Jan Divecký
V publikaci s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry.
25.7.2011
150 kB textu
83 stran*
14 obrázků
59 Kč
Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky
Stanislav Sousedík
V české literatuře máme dnes již více prací pojednávajících o problematice hermeneutiky. Zakládají se na myšlenkovém odkazu H.-G. Gadamera a M. Heideggera.
4.5.2011
270 kB textu
150 stran*
64 Kč
Božský nosáč
Simon J. Crashberry
Erotika, umění a politické intriky. Kniha ze života nejslavnějšího básníka veršů o lásce a milování Ovidia a vládce římské říše Oktaviána, zvaného Augustus...
9.3.2011
401 kB textu
223 stran*
26 obrázků
99 Kč
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
Zbyněk Vybíral
Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře.
1.12.2010
396 kB textu
220 stran*
10 obrázků
125 Kč
12


* strany přibližně odpovídají počtu stran v tištěné knize o rozmětu 14x20 cmElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin