Právě vyšlo

Čas zámořských objevů
Simona Binková
Autorka knížky sleduje vývoj objevování světa z hlediska euroamerické civilizace, mapuje portugalské, španělské, francouzské, anglické, nizozemské a ruské plavby...
2.5.2011
386 kB textu
214 stran*
21 obrázků
115 Kč
Konflikt v severním Irsku
Jan Frank
Severoirský terorismus byl ještě na počátku 90. let 20. století jedním z nejdiskutovanějších bezpečnostních témat v Irsku a Velké Británii, ale časté zprávy o jeho obětech vnímali lidé na celém světě.
21.3.2011
338 kB textu
188 stran*
99 Kč
Saský vpád do Čech
Karel Kýr
Na začátku třicetileté války měly Čechy přibližně tři milióny obyvatel, po jejím skončení jich zbylo 800 tisíc. Byl zničen obchod, řemesla, domy i statky. Autor se soustředil na období 1631-1632, kdy do Čech vtrhli Sasové a obsadili hlavní město ...
5.3.2011
276 kB textu
153 stran*
97 Kč
Napoleonské války
Libor Jůn
Napoleonské války od základů proměnily evropskou společnost a vytvořily pomyslný most mezi starým „feudálním“ světem a světem rodící se občanské společnosti.
Kniha je hlavně shrnutím nejdůležitějších událostí napoleonských válek ...
22.1.2011
314 kB textu
174 stran*
98 Kč
Templáři v zemích českých králů - Morava
Jaroslav Melichar
Titul navazuje na úspěšnou publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích.
10.1.2011
474 kB textu
263 stran*
75 obrázků
99 Kč
Stalinovo impérium
Václav Veber
V Rusku a možná po celém světě žije dosud mnoho lidí, kteří jsou ochotni vidět ve Stalinovi architekta socialismu a vítěze nad nacisty. Ve skutečnosti to byl extrémní osobní tyran, despota, jakýsi superdiktátor...
10.1.2011
259 kB textu
144 stran*
76 Kč
Koncert velmocí
Vladimír Nálevka
V teorii mezinárodních vztahů se koncertem označuje systém politické rovnováhy mezi velmocemi. Poprvé byl tento pojem aplikován na období mezi vídeňským kongresem, který probíhal v letech 1814 až 1815, a krymskou válkou v polovině 19. století...
10.1.2011
373 kB textu
207 stran*
89 Kč
Templáři v zemích českých králů - Čechy
Jaroslav Melichar
Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné" kapitoly starších českých dějin, k nimž působení templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří, ...
10.1.2011
557 kB textu
309 stran*
81 obrázků
99 Kč
Formování moderního národa
Miloš Řezník
Vznik novodobých národních společenství je jednou z klíčových součástí procesu evropské modernizace v „dlouhém“ 19. století. Vedle industrializace, růstu mobility a komunikace, demografického růstu a jiných jevů se tak podílel na vytváření moderní...
7.12.2010
281 kB textu
156 stran*
74 Kč
Podivná revoluce
Svatava Raková
Americká revoluce se jeví jako drama souhry okolností, jehož vyústění dodnes překvapuje historiky nepoměrem mezi vcelku omezenými příčinami a dalekosáhlými světodějnými důsledky.
28.11.2010
463 kB textu
257 stran*
99 Kč
12


* strany přibližně odpovídají počtu stran v tištěné knize o rozmětu 14x20 cmElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin