Název O smyslu českých dějin
Autor Josef Pekař
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 885 kB
492 přepočtených stran*
 
 
Cena 52,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Roku 1928 vystoupil Josef Pekař s přednáškou, kterou o rok později vydal pod názvem „O smyslu českých dějin“. Ačkoli on sám byl přesvědčen, že jeden konkrétní smysl dějin neexistuje a že je trochu bláhové jej hledat, přesto se k tématu vyslovil.

Anotace

Historické poznání, stejně jako poznání v jiných oblastech lidského vědění, podléhá změnám a zpřesňování, nicméně východiska formulování jeho přístupu k předmětu zkoumání zůstávají mnohdy stejná, jen oděná do jiného způsobu vyjadřování. Dnes vlastně český národ – a spolu s ním i ostatní národy Evropy, hledá pod vlivem jejího sjednocování opět své místo v ní (a zpětně tak formuje přítomnost a budoucnost), pokud možno takové, které mu zajisí bezpečnost a prosperitu při zachování vlastní identity. Zdá se, že otázka se od doby Pekařovy příliš nezměnila, jen okolnosti jsou jiné. Jsou o tolik jiné? Asi není od věci při hledání odpovědi na tuto otázku a dalších s ní spojených, začít například studiem Pekařova díla, neboť, jak praví Jean-Paul Sartre: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.“
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin