Název Saský vpád do Čech
(1631-1632)
Autor Karel Kýr
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 276 kB
153 přepočtených stran*
 
 
Cena 97,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Na začátku třicetileté války měly Čechy přibližně tři milióny obyvatel, po jejím skončení jich zbylo 800 tisíc. Byl zničen obchod, řemesla, domy i statky. Autor se soustředil na období 1631-1632, kdy do Čech vtrhli Sasové a obsadili hlavní město ...

Anotace

Na začátku třicetileté války měly Čechy přibližně tři milióny obyvatel, po jejím skončení jich zbylo 800 tisíc. A tito lidé byli většinou na mizině. De facto byl zničen obchod, řemesla, domy i statky a velká část obyvatelstva „morálně zdivočela“. Trvalo velmi dlouho, než se Čechy zase „postavily“ na vlastní nohy.
Třicetiletou válku (1618–1648) můžeme označit jako sérii nepřetržitých drobných válek na území Evropy. Šlo hlavně o mocenské důvody. O potlačení habsburského absolutismu. Byly zde i náboženské důvody, kdy šlo o zrovnoprávnění katolické a evangelické církve. Dnes si nedovedeme představit hrůzy, které třicetiletou válku doprovázely. Největším nepřítelem obyčejného lidu, měst, vsí, osad, byli žoldáci. Všech válčících stran. Násilí se ale dopouštěli i poddaní vůči císařským vojákům. Panovalo absolutní bezpráví, které trvalo třicet let a byla jím postižena celá střední Evropa.
 
Karel Kýr
Před odchodem do důchodu autor pracoval patnáct let jako nezávislý novinář. Podílel se na vzniku časopisu Koktejl. Externě spolupracoval s rozhlasem ( Praha, Svobodná Evropa). Stále publikuje v časopisech, např. Přísně tajné! Spitit, Fakta a svědectví... Je členem Syndikátu novinářů ČR a Klubu autorů literatury faktu.
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin