Název Portréty některých světců
a částečně i jejich matek
Autor Karel Kýr
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 167 kB
93 přepočtených stran*
 
 
Cena 72,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

O velkých ženách tak často nečteme. Mužští šovinisté argumentují s tím, že žádná žena nenapsala takovou velkolepou epopej, jako je Homérova „Iliada“, nebo drama jakým je Shakespearův „Hamlet“…

Anotace

O velkých ženách tak často nečteme. Mužští šovinisté argumentují s tím, že žádná žena nenapsala takovou velkolepou epopej, jako je Homérova „Iliada“, nebo drama jakým je Shakespearův „Hamlet“… Že ženy nebyly stavitelkami katedrál, nevytesaly sochy, kterým se dodnes obdivujeme, nenamalovaly velkolepý obraz, nevynalezly algebru, ani dalekohled či parní stroj.
Ale co by mnozí muži dokázali bez svých matek, manželek, sester, které jim vytvořily takové zázemí, že mohli realizovat uvedená veledíla. Ženy většinou obrací povahy mužů k dobrému a konají tak větší dílo než kdyby malovaly geniální obrazy, psaly světová literární díla, či mistrovské zpěvohry. Na jejich kolenou byli vychování nejen geniové z různých oborů, ale i svatí muži a světice.
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin