Název Napoleonské války
Autor Libor Jůn
Vydavatel Nakladatelství TRITON
Jazyk česky
Délka textu 314 kB
174 přepočtených stran*
 
 
Cena 98,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Napoleonské války od základů proměnily evropskou společnost a vytvořily pomyslný most mezi starým „feudálním“ světem a světem rodící se občanské společnosti.
Kniha je hlavně shrnutím nejdůležitějších událostí napoleonských válek ...

Anotace

Napoleonské války od základů proměnily evropskou společnost a vytvořily pomyslný most mezi starým „feudálním“ světem a světem rodící se občanské společnosti. Interpretace událostí spojených s mocenským vzestupem tehdejší Francie, reprezentované fenomenálním vojákem Napoleonem Bonapartem, je do dnešních dnů nejednoznačná a v mnohém i výrazně rozporuplná. Kniha je hlavně shrnutím nejdůležitějších událostí napoleonských válek a upozorněním na společenské a politické změny vyvolané tímto dlouhodobým konfliktem v evropském i celosvětovém měřítku.
 

Tištěná publikace

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin