Název Národní báchorky a pověsti
Autor Božena Němcová
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 952 kB
529 přepočtených stran*
 
 
Cena 22,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Sbírka 58 pohádek Boženy Němcové patří k nejkrásnějším českým pohádkám. Jsou rozděleny do sedmi svazků tak, jak byly vydány v letech 1845 až 1847. Text je upraven tak, aby byl dobře čitelný v různých čtecích zařízeních.

Anotace

Němcová dovede ve svých pohádkách, psaných na lidové motivy, odposlouchaných z úst lidu domažlického, na Slovensku, v Ratibořicích i od vlastní babičky, realisticky vylíčit sociální poměry a vidět rozpor mezi chudým a bohatým, při čemž je tento sociální rozpor téměř ve všech jejích pohádkách totožný s rozporem mravním. V pohádkách formuluje Němcová především svou představu spravedlivé vlády, bystře a půvabně dovede vyprávět o převaze prostého člověka nad urozeným panstvem, ve zkratce podá obraz feudálních poměrů, vhodně vyzdvihuje ušlechtilý typ žen i zase prosté hrdiny z lidu. Přes subjektivní rysy, vyplývající z toho, že Božena Němcová nebyla sběratelkou, ale tvůrčí pohádkářkou, byly a jsou její pohádky pohádkami skutečně národními, skutečně lidovými.
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin