Název Vita Caroli
Vlastní životopis Karla IV.
Autor Karel IV.
Překladatel Karel Hrdina
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 105 kB
58 přepočtených stran*
 
 
Cena 10,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Když se řekne Vita Caroli, každý si ihned vybaví Životopis Karla IV., císaře římského a především krále českého.

Anotace

Vita Caroli (v překladu Život Karlův) je autobiografické dílo, jehož hlavním autorem je Karel IV. Zachytil v něm zážitky z mládí, kdy žil v cizině, a počátky pobytu v Čechách do roku 1340. Události následujících let vylíčil už jiný autor. Poslední kapitola pojednává o Karlově korunovaci na římského krále v roce 1346.
V díle se prolínají osobní prožitky s císařovým veřejným působením, značný prostor zabírají náboženské a morální úvahy. Z nemnoha citově zabarvených pasáží vyniká líčení návratu do Čech roku 1333. Důvodem sepsání životopisu, který je dodnes důležitým zdrojem informací o životě Karla IV., byla jeho snaha dát mladému kralevici Václavovi určitý životní vzor, jakýsi model panovnického chování.

 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin